#Ελλάδα #Διεθνή #Συνωμοσία #Αποκαλύψεις

#Ελλάδα #Διεθνή #Συνωμοσία #Αποκαλύψεις

15 Ιουλίου 2016

#turkey Ο Στρατός κατέλαβε τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εγκαταστάσεις παροχής ενέργειας Συνεχή update

>Πριν λίγο από επίσημους στρατιωτικούς διαύλους διέρρευσε εικόνα από κατάληψη τηλεοπτικού καναλιού.


Επίσης έχουν καταληφθεί και όλα τα εργοστάσια ρεύματος και οι μονάδες υψηλής τάσηςΑπό το Blogger.